dirigent - skladatel - flétnista
 
   

M A R T I N Ů - T O U R  2009 / 2010
projekt k výročím Bohuslava Martinů

V roce 2009 si připomínáme 50. výročí úmrtí a v roce 2010 120. výročí narození velikána české hudby, světoznámého skladatele Bohuslava Martinů. Dvě význačná komorní tělesa naší hudební scény připravila za spoluúčasti vynikajících sólistů a renomovaných instrumentalistů ojedinělý projekt ku příležitosti zmíněných jubileí, kterým chtějí vzdát hold mistru B. Martinů a jeho odkazu.

Skladatel se velmi intenzívně věnoval po celý život oboru vokální sborové i komorní instrumentální tvorby. Proto dva soubory - vokální a instrumentální využily příležitost ke vzájemné spolupráci, kterou obohatí také o samostatnou prezentaci. Vznikl tedy společný projekt dvou významných českých hudebních ansámblů, jejichž umění znají posluchači celé Evropy, také však USA a dokonce i Afriky. Moravští madrigalisté, pozoruhodné vokální těleso, jehož členy jsou pěvci z různých oblastí Moravy, postupně nastudovali kompletní á capella dílo pro smíšené hlasy B. Martinů a většinu rovněž natočili pro Český rozhlas. Graffovo kvarteto, jehož členové jsou sami také vynikajícími sólisty, po celou dobu své existence věnují ve svém bohatém repertoáru zvláštní pozornost hudebnímu odkazu B. Martinů.

Výjimečnost programu spočívá v několika atributech. Hudební veřejnost v naší zemi vyslechne poprvé na koncertních pódiích skladbu Pastorely ze Stowe, která je v kontextu celé světové komorní tvorby zcela unikátní svým nástrojovým obsazením a navíc klade na interprety mimořádné technické nároky. Ten, kdo si myslí, že v díle B. Martinů již není co objevovat, bude velmi příznivě překvapen. Závěrečná kantáta Mikeš z hor patří ke kompozicím, které jsou trvale neprávem opomíjeny a nepatří k běžným repertoárovým titulům. Seznámení se tedy s touto půvabnou skladbou z Vysočiny, k níž napsal texty básník M. Bureš, spolurodák z Poličky a přítel Bohuslava Martinů. Při poslechu nikoho ani nenapadne, že autor hudby svůj opus komponoval daleko od domova. Další zajímavostí programu je jeho dramaturgie, která nejen citlivě snoubí vokální obor s instrumentálním, ale rovněž chronologicky řadí skladby podle data vzniku, takže posluchačům nabízí nesmírně zajímavý pohled na vývoj skladatelovy tvůrčí cesty v posledních třiceti letech jeho života, tedy mezi roky 1929 - 1959. Mikeš z hor je navíc jedním z úplně posledních dokončených autorových děl.

Jelikož Moravští madrigalisté a Graffovo kvarteto s nastudovaným repertoárem právě vyrážejí na koncertní cesty po naší vlasti i na Slovensko, obracejí se na kulturní instituce, agentury i festivaly s touto mimořádně zajímavou nabídkou a zároveň zvou na neobyčejné hudební setkání hlavní tvůrci projektu a umělečtí vedoucí obou souborů

primárius Štěpán Graffe a dirigent Radek Dočkal


Graffovo kvarteto • www.graffequartet.unas.cz
Moravští madrigalisté • www.madrigaliste.cz
Radek Dočkal • www.radekdockal.wz.cz


Program:
  • Smyčcový kvartet č. 3 (1929)
  • Čtyři písně o Marii (1934)
    pro smíšený sbor á capella na lidové texty
  • Pastorely ze Stowe (1951) - česká koncertní premiéra !!!
    pro 5 zobcových fléten, klarinet, 2 housle a violoncello
  • Mikeš z hor (1959)
    kantáta pro sólový soprán, tenor, smíšený sbor, smyčcové nástroje a klavír na texty M.Bureše