dirigent - skladatel - flétnista
 
   

Komponované programy hudby a slova, určené pro děti a mládež všech věkových kategorií, seznamují odpovídajícími prostředky mladé lidi s hudbou renesance a baroka. Každé z obou historických období je rozpracováno ve čtyřech samostatných scénářích, které jsou koncipovány se zřetelem na psychointelektuální aspekty a specifika jednotlivých věkových skupin. Duo 415 a Duo renaissance nabízí kupříkladu tedy osm odlišných typů pořadů, s každým dalším hudebním tělesem se jejich počet násobí čtyřmi.

Vystoupení mají formu bezprostředního dialogu mezi účinkujícími a dětským publikem a jsou zcela ojedinělá svého druhu v celé České republice. Mladí lidé tak mají výjimečnou příležitost poznat zblízka hudební nástroje, které se již po staletí v běžné praxi nepoužívají a na něž dnes hraje jen několik specializovaných hudebníků na světě. Mgr. Radek Dočkal, který tyto pořady realizuje s vynikajícími a mezinárodně renomovanými umělci, jako např. s prof. Aloisem Menšíkem, Mgr. Martinem Jakubíčkem a jinými, je v tomto oboru velmi zkušeným hudebníkem, citlivým pedagogem a pohotovým a vtipným speakerem. Této činnosti se věnuje již mnoho let a má za sebou více než 200 vystoupení v malých či velkých školách základních, gymnáziích, obchodních akademiích, odborných středních školách, ale také i ve školách mateřských, kde věková amplituda zahrnuje mladé lidi od 2 až do 18 let.

Představení s časovou délkou 50, 60 nebo 75 minut se odehrávají v nejrůznějších prostorách, jako jsou: kino, sál kulturního domu, zámek, obřadní síň obecního úřadu, kostel, foyer, aula či chodba školy, tělocvična, jídelna nebo větší učebna. Výchovné koncerty, na nichž zazní hudební nástroje jako loutna, renesanční kytara, krummhorn, barokní a renesanční flétny všech druhů a velikostí, arciloutna, cornetto, chalumaux nebo virginal, se těší velké oblibě a pozornosti jak u dětského publika, tak u pedagogů a ředitelů škol.

Některá vystoupení pro mládež se uskutečnila i v rámci zahraničních koncertních turné. Z poslední doby jmenujme např. velmi úspěšné provedení pro studenty konzervatoře a Vysoké hudební školy v Sarajevu, nebo pro školáky v německém Hannoveru či francouzském Lyonu. Tyto pořady realizuje Radek Dočkal především se soubory: Duo 415, Duo renaissance, Trio MMT, Moravští madrigalisté a Telemann baroque collegium.